Arealbegreper PDF Skriv ut E-post

Det er viktig å ha en viss forståelse av de forskjellige arealbegrepene.

For at du enkelt skal kunne sette deg inn i det viktigste samt også kunne gå litt i dybden har vi gruppert begrepene i enkle begreper og omfattende begreper.

 

Arealbegrepene er i henhold til Norsk Standard - NS 3940.

For at et areal skal være måleverdig (NS 3940) må takhøyden være minst 1,90 m i min. 0,60 m bredde. Ved skråtak måles 0,60 m utenfor høyden på 1,90 m. Byggeforskriftenes krav er at kun del av boenhet kan ha takhøyde på 1,90 m. Normalkravet er 2,40 m. Terrasser er ikke med i boligens arealer, men bør angis separat. Det samme er tilfelle med boder i kjeller og på loft for leiligheter i blokk / flermannshus.

NS 3940 tar ikke hensyn til byggeforskrifter.


Du kan også få nyttig informasjon om hvilke arealbegreper som skal
oppgis ved omsetning av boliger ved å klikke på linklogoen under: