Velkommen til Hamar Takst og Byggvurdering. PDF Skriv ut E-post

Hamar Takst ASHamar Takst og Byggvurdering er eiet og drevet av Erik-André Brodersen, - en fagmann med god lokalkunnskap. Med mange års erfaring som bygg og tømrermester, som godkjent takstmann og medlem av Norges Takseringsforbund har Erik-André Brodersen svært gode kvalifikasjoner. Norges Takseringsforbund er Norges største organisasjon for autoriserte takstmenn og de høyt kvalifiserte medlemmene nyter godt av den anerkjennelse og respekt som ligger bak navnet.

En god takstmann er på stadig søken etter ny og oppdatert informasjon, han holder seg oppdatert innen gjeldende lovverk og han bestreber seg alltid på å levere reultater som kan anerkjennes som arbeid i ypperte klasse. Kun på denne måten kan tillit bygges og respekt oppnås hos både selgere, kjøpere, forsikringsselskap, banker / långivere m.m. og det er nettopp dette en god takstmann må gjøre.

Takstmannen må alltid opptre aktsomt, upartisk og på alle måter profesjonelt. Det nettopp dette Hamar Takst og Byggvurdering setter aller høyest.